Shamballa och Golden heart of Merkabah.
Kevin och Christine Core har också skapat dessa workhops.Nya priser från 1 januari 2022:
New Shamballa 6700 kr
Golden Merkabah 9300 kr (sju dagar, bas och avancerad kurs)

Aktuella Workshops 2023 och 2024
New Shamballa

3-7 januari 2024 med Gun Moss Bjerling i Göteborg, gun.mossbjerling@reikikliniken.se,
 www.reikikliniken.seGolden Heart of the Merkabah
Merkabah, bas 3 dgr
28-30 december med Gun Moss Bjerling i Göteborg, gun.mossbjerling@reikikliniken.se,
 www.reikikliniken.se


Nya datum kommer snart inklusive avancerad del med Reikicentrum Lidköping, plats Lidköping Lidköping, info@reikicentrum.sewww.reikicentrum.se, www.newshamballa.sewww.merkabah.se


Merkabah, avancerad 4 dgr
15-18 februari 2024 med Gun Moss Bjerling i Göteborg, gun.mossbjerling@reikikliniken.se,
www.reikikliniken.se  

Nya datum kommer snart med Reikicentrum Lidköping, plats Lidköping Lidköping, info@reikicentrum.sewww.reikicentrum.se, www.newshamballa.sewww.merkabah.se

Presentation av lärare som håller New Shamballa och Golden Merkabah:

Liliann Gustavsson

Lidköping/hela Sverige

0701 30 44 24

info@reikicentrum.se

www.reikicentrum.se
www.newshamballa.se
www.merkabah.se
FB: Reikicentrum Lidköping
Instagram: Reikicentrum_Lidköping


2009 så kom jag, Liliann Gustasson, i kontakt med Angelic Reiki och kände direkt att detta var något som hade saknats trots att jag hållit på med Usui Reiki sedan 1996. Efter att ha utbildat mig till lärare i London 2010 hos Rita Masha Michael har jag introducerat systemet i Sverige och översatt allt material (inkl Shamballa och Merkabah) och det var sedan en naturlig fortsättning att även utbilda mig till lärare i New Shamballa 2011 och Golden Heart of the Merkabah 2012 som tillsammans bildar en tre-enighet och en fantastisk grund för alla som vill ha andlig utveckling. 2015 utbildades även Bengt-Arne till lärare i New Shamballa. Vi utbildar gemensamt i denna kurs. En härlig blandning av manligt och kvinnligt. Jag är kontaktperson för Angelic Reiki i Sverige.

Gun Moss Bjerling

Göteborg

0702-276 101

gun.mossbjerling@reikikliniken.se
https://reikikliniken.se

Reiki integrerades i mitt liv 1994. Då fanns ingen svensk Reikilitteratur så jag skrev "Reiki-Naturlig healing genom den Universella LIvsenergin" och fortsatte sedan med översättning av Reikiböcker. Har även skrivit vårdvetenskapliga studier om Reiki och healing. De kan laddas ner gratis på hemsidan. [https://secourong.com/butik/kategori/litteratur] Genom Secourong Förlag skapades kontakt med många Reikiutövare och 2005 satte jag i gång uppbyggandet av Förenade Reikiförbundet i Sverige och var aktiv inom styrelsen till 2009. När jag mötte Angelic Reiki 2012 kändes direkt att detta är något alldeles extra - kraftfulla energier som måste spridas mer! Februari 2013 blev jag Angelic Reiki® master. Undervisar även Holy Fire® III Usui-Reiki, Holy Fire® III Karuna Reiki®, New Shamballa, The Golden Heart Merkabah of Creation,
Journalföring samt Reikisamtal, och är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Efter 25 års arbete med Reiki öppnade Secourong Reiki-kliniken i Göteborg, där flera Reikiterapeuter samarbetar.

 ArchAngel Metatron