Professionell utövare

Välkommen till den Professionell Utövarens Workshop. Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt.

 

Denna workshop är i två delar.

 

Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. 2 dagar

Del 2 omfattar praktiska och andliga aspekterna av att vara en healer. För den som redan är en erfaren utövare/har ett företag kan en ansökan göras för att utelämna en del 2.

Certifikat ges endast när ett avtal har undertecknats om att man erkänner den etik som ingår i Angelic Reiki.

 

Kursplan

Del 1

 • Ett renande och en rening från väsen
 • Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.
 • Två nya helande metoder, "Helande av den eteriska kroppen" och "Sfäriskt helande".
 • Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.
 • Att arbeta med den kännande kroppen.
 • Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.
 • Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.
 • Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.
 • Helandesessionen:
  • Sekretess
  • Varaktighet
  • Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.
  • Feed back
  • Hur vi förhåller oss till klienter som äter mediciner.

Del 2

Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.

Det är inte bara det vardagliga som behöver förstås utan också de esoteriska och andliga principerna som finns bakom var och en av dessa områden.

Hur djupt företagsfrågor täcks under kurser beror på lärarens specialistkunskaper. Det viktiga är att få en förståelse för de andliga aspekter som är involverade.

Diplom ges av din Master Teacher.


Nytt pris från 1 januari 2022
del 1: 3 800 kr och del 2: 1 900 kr

Aktuella Workshops