I Angelic Reiki® arbetar du hand i hand med Änglarna för att få en av de högsta formerna av healing till individer, grupper och planeten. Änglar är kosmiska krafter som existerar utanför de olika dimensionerna som vi känner dem. Genom deras vägledning och den helande konsten Angelic Reiki, kan vi positivt påverka energisystemet hos en individ eller grupp. Angelic Reiki har förmågan att överskrida tid och rum och hjälpa till att avsluta spår av det förflutna på cellulär nivå.


Angelic Reikis initieringar sker direkt från Änglarna, det säkerställer den yttersta rena initieringen. Med dessa initieringar blir Angelic Reiki en komplett terapi, ett system som omfattar metoder för rengöring av icke balanserande energier i den fysiska, känslomässiga, mentala nivån, i tidigare liv, i den genetiska koden. Samt från våra förfäders negativa programmering och blockeringar i många olika dimensioner.


Med Angelic Reiki får vi ett verktyg att tränga igenom tid och rum och de healers som vill arbeta med änglarna med denna djupa terapi, gör en extraordinär service inte bara till mänskligheten utan också till sig själva.


Angelic reiki workshop är en mycket mäktig upplevelse och bereder marken för din andliga väg och kunskapen om dig själv som den healer som du verkligen är.

Grundare av Angelic Reiki är Kevin och Christine Core.

 

LETAR DU EFTER ANDLIG UTVECKLING - DÅ ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG

 

Under fliken Professionella utövare finner du personer runt om i Sverige som ger Angelic Reiki behandlingar. Under fliken Master Teachers finner du personer i Sverige som ger behandlingar och också håller workshops i Angelic Reiki. Under fliken Aktuella Workshops kan du läsa var och när och av vem som håller de olika workshops.

Liliann Gustavsson är kontaktperson för Angelic Reiki i Sverige.

info@reikicentrum.se

Webmaster Annelie Axelsson
annelie@axinspirera.se

 

Aktuella Workshops 2019

Angelic Reiki 1 & 2                             läs mer om innehållet


10 - 12 maj med Annelie Axelsson i Norrköping, annelie@axinspirera.se

5 - 7 juli med Gun Moss Bjerling i Göteborg, info@secourong.comhttps://secourong.com

5 - 7 juli med Åse Johansson på Tjörn, Bohuslän, klarheten@outlook.comwww.klarheten.nu

23 - 25 augusti med Annika Heurlin i Malmköping, reikikallan@hotmail.com,
www.annikaheurlin.com

20 - 22 september med Gun Moss Bjerling i Göteborg, info@secourong.comhttps://secourong.com

4 - 6 oktober med Edith Westerholm Kiendl i Växjö, edith@kiendl.sewww.kiendl.se

18 - 20 oktober med Åse Johansson på Tjörn, Bohuslän, klarheten@outlook.comwww.klarheten.nu

Se samtliga aktuella Workshops

"The Angelic Kingdom is your guide to being the Channels, the tools of your Hand of Divine. Part of this knowledge, which we will give to you, is that system which is now known as Angelic Reiki"

 ArchAngel Metatron